nieuws & blog

Grote knelpunten in ons arbeidsongeschiktheidsstelsel

De hardheden in de WIA worden in dit artikel uitgelegd. De onafhankelijke commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) heeft de knelpunten in kaart gebracht.

Klik hier voor de PDF

artikel delen: