Actualiteiten Sociale Zekerheid en Arbeidsrecht

Actualiteiten Sociale Zekerheid en Arbeidsrecht

Marjol Nikkels, specialist Sociale Zekerheid, praat je in 1 ochtend weer helemaal bij. De laatste stand van zaken en de nieuwe plannen rondom verzuim, de WIA en de arbeidsmarkt worden besproken. Van de achterstanden bij de WIA-keuring, loonkostenvoordelen, afschaffing nulurencontracten tot het werken als zelfstandige of werknemer. Marjol staat erom bekend complexe materie goed uit te leggen en ze zorgt ervoor dat u handvatten krijgt om dit meteen in het werkveld toe te passen. U kunt ook al uw vragen aan haar stellen.

De volgende onderwerpen komen tijdens deze bijscholing in ieder geval aan bod:

 • Overheidskeuzes sociale zekerheid
 • De knelpunten in de WIA en de achterstanden bij het UWV
 • Maatwerkbeleid no-riskpolis
 • Adviezen voor verbeteringen in de WIA door de Onafhankelijke Commissie Toekomst  Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS)
 • Verlenging vereenvoudigde WIA-beoordeling voor de 60-plusser
 • Praktisch beoordelen WIA per 1 juli 2024
 • Het belang van de loonwaardebepaling van de passende arbeid
 • Wijziging Wet tegemoetkomingen loondomein (laag inkomensvoordeel en loonkostenvoordelen)
 • Wet vereenvoudiging banenafspraak
 • Verduidelijking beoordeling arbeidsrelatie (zelfstandig of werknemer)
 • Wet meer zekerheid flexwerkers
 • Verkorting duur WW en de PAWW
 • Wijziging compensatie transitievergoeding langdurig arbeidsongeschikten
Inschrijven Op dit moment geen inschrijfmogelijkheden.