Over ons

Sensio is een opleidings- en organisatieadviesbureau, dat maatwerkopleidingen verzorgt op het gebied van sociale zekerheid, verzuim en re-integratie. ‘Nederland is ziek’ zei de toenmalige premier Ruud Lubbers in 1990 m.b.t. het almaar oplopende aantal arbeidsongeschikten. Sinds die uitspraak volgt Marjol de sociale wetgeving rondom arbeidsongeschiktheid op de voet.

Marjol Nikkels

Met haar ruim 34 jaar ervaring bij o.a. inkomensverzekeraars, arbodiensten en werkgevers is ze in staat om de ontwikkelingen op het gebied van sociale zekerheid praktisch te vertalen. Sensio heeft sinds de oprichting in 1998 aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van de  post-hbo-opleiding Case- en Caremanagement die aanvankelijk via Mercer werd aangeboden en later via mede het door Marjol opgerichte CS Opleidingen.

Marjol heeft veel vakinhoudelijke boeken geschreven, o.a. over de Wet verbetering poortwachter, WIA en Verzuimmanagement (via Kluwer en Vakmedianet). Ook is ze auteur van het bekende boek van CS Opleidingen ‘Regie op verzuim en arbeidsongeschiktheid’.

Herwin Schrijver en Marjol hebben in 2009 hun beider kennis gebundeld en CS Opleidingen opgericht, dat marktleider werd op het gebied van hbo-opleidingen voor sociale zekerheid, verzuim en re-integratie en waar het kennisplatform VeReFi een onderdeel van is. In 2020 is CS Opleidingen gefuseerd met SuperGarant, specialist voor het MKB op het gebied van zorg en sociale zekerheid. Marjol was tot 1 juli 2024 nog betrokken als vaktechnisch directeur bij CS Opleidingen. Vanaf 1 juli 2024 onderneemt Marjol al haar werkzaamheden vanuit Sensio. Wel blijft  ze als docent verbonden aan CS Opleidingen.

Marjol verzorgt vele bijscholingen o.a. voor deelnemers van het Register Specialistisch Casemanagement vanuit Sensio Opleidingen. Daarvoor werkt ze samen met vele andere trainers en professionals die bereid zijn hun kennis te delen.

Naast oprichter-directeur van voornoemde opleidingen en auteur van diverse boeken, is Marjol vice-voorzitter en secretaris van het Register Specialistisch Casemanagement. Ze zet zich in die hoedanigheid vol passie in voor de kwaliteitsborging van alle bij het RSC aangesloten professionals. Marjol Nikkels – Register Specialistisch Casemanagement – RSC | Register Specialistisch Casemanagement – RSC (register-rsc.nl)

Marjol deelt binnen elke ontmoeting graag haar brede kennis en weet met haar enthousiaste aanpak de verbinding van theorie naar praktijk te leggen en anderen te motiveren om door te groeien in kennis en vaardigheden. De trainers met wie ze samenwerkt delen ditzelfde enthousiasme voor het vakgebied.

De missie van Sensio Ontmoeten – Verbinden – Groeien’ is herkenbaar binnen de verschillende lesprogramma’s en in alle advieswerkzaamheden.