Visie en missie

Iedereen verdient persoonlijke aandacht bij het vinden van het best passende werk. Het hebben van werk is immers de beste sociale zekerheid die er is.

Visie

Uitval door ziekte of letsel is op zichzelf al erg genoeg. De daar meestal mee gepaard gaande arbeidsongeschiktheid maakt de ellende vaak nog groter. Sensio vindt dat iedereen recht heeft op professionele begeleiding bij arbeidsongeschiktheid gericht op een snelle en passende terugkeer in het werk. En alleen als dat echt niet meer haalbaar is, dat dan de beste uitkeringsrechten geborgd worden. Zowel voor de werknemers als voor de werkgever, want voor beiden heeft uitval niet zelden grote en vervelende gevolgen; praktische en financiële. Mede door een groot gebrek aan kennis en kunde. Er is nog veel winst te behalen op het gebied van preventie en begeleiding. Er zijn meer oplossingsmogelijkheden dan de meeste arbeidsongeschikten en hun werkgevers beseffen. Sensio draagt voortdurend in dit vakgebied bij aan dat inzicht. Maatschappelijk is dit inzicht van groot belang om de sociale zekerheid in de toekomst betaalbaar te houden. Het hebben van werk is de beste sociale zekerheid die er is.

Missie: Ontmoeten ⋆ Verbinden ⋆ Groeien

Ontmoeten

Sensio wil de praktische kennisdeler zijn op het gebied van de publieke en private sociale zekerheid rondom verzuim en inzetbaarheid. Met passie voor het vak zorgen we met elke ontmoeting voor een hogere kwaliteitstandaard van de in de sociale zekerheid werkende professionals.

Verbinden

De kennis delen we via maatwerkopleidingen, whitepapers, bijscholingen, congressen, publicaties en boeken. De verbinding van theorie naar praktijk wordt daarbij voortdurend gelegd. De doelgroep is ruim omdat kennis over de publieke en private sociale zekerheid vele groepen raakt. Specifiek noemen we casemanagers verzuim, HR-specialisten, inkomensverzekeraars en adviseurs, salarisprofessionals, re-integratie- en loopbaancoaches en ondernemingsraden.

Groeien

Al deze professionals laten groeien in kennis en vaardigheden maakt de missie van Sensio compleet. Deelnemers en klanten gaan van begrijpen naar beleven en leren de onderlinge verbanden te zien.