Loonwaarde en het praktisch beoordelen WIA

Loonwaarde en het praktisch beoordelen WIA

Per 1 juli 2024 is de maatregel praktisch beoordelen van de mate van arbeidsongeschiktheid in de WIA van kracht! Daartoe wordt het Schattingsbesluit Arbeidsongeschiktheidswetten aangepast. De theoretische schatting bij de WIA-beoordeling wordt geschrapt als er feitelijke inkomsten uit passend werk zijn. Het UWV voert de theoretische schatting niet meer uit als het uitgevoerde werk passend is bij de krachten en bekwaamheden van de werknemer en er op die wijze een representatief en voldoende bepaalbaar inkomen wordt genoten. Inzicht in de objectivering van deze verdiensten uit feitelijke arbeid mag geen casemanager missen.

Raymond Laenen is de bekendste loonwaardedeskundige van Nederland. Hij neemt je in één live lesdag mee in de principes hoe je de economische waarde van een arbeidsprestatie berekent. Met een goed inzicht hierin kun je beter de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid op basis van de praktische verdienstenbeoordeling door het UWV beoordelen. Daarmee kom je indien nodig in Beroep en Bezwaarprocedures tegen een dergelijke beslissing van het UWV ook met een gedegen verhaal voor de dag.

 

Leerdoelen en inhoud van de dag
Raymond deelt graag zijn ervaringen en inzichten uit reeds uitgevoerde loonwaarde onderzoeken binnen de Wet verbetering poortwachter met je. Na deze lesdag weet je:

  • Hoe de praktische beoordeling bij feitelijke arbeid door het UWV wordt uitgevoerd;
  • Wat er in jurisprudentie is bepaald over wanneer het UWV de praktische verdiensten wel of niet mag meenemen;
  • Hoe de loonwaarde kan worden berekend;
  • Hoe het onderzoek loonwaarde er uitziet binnen het toepassingsgebied van de Wet verbetering poortwachter.

 

Beschrijving trainer
Raymond Laenen is arbeidsdeskundige en bestuurskundige. Hij was nauw betrokken bij de ontwikkeling en validatie van loonwaarde in Nederland en is mede-initiatiefnemer van Dariuz. Hij is lid van de commissie die verantwoordelijk voor de kwaliteit en de ontwikkeling van de Uniforme methodiek loonwaarde, waaronder de Cursusgids. Raymond heeft de afgelopen jaren de toepassingsmogelijkheden van loonwaarde in de WvP onderzocht en trainingen ontwikkeld in het vakgebied. Hij doceert loonwaarde en duurzame inzetbaarheid o.a. bij Dariuz, Sensio en CS Opleidingen.

 

Inschrijven Op dit moment geen inschrijfmogelijkheden.