Advies

Naast praktijkgerichte opleidingen kun je bij Sensio terecht voor deskundig advies over alle zaken die samenhangen met verzuim en arbeidsongeschiktheid. Bijvoorbeeld voor het inrichten van verzuimbeleid voor organisaties of het op maat opstellen van een verzuimprotocol.

Marjol Nikkels is specialist in het schrijven van onafhankelijke adviesrapporten over de afweging om wel of niet eigen risicodrager voor de Ziektewet of WGA te worden. Of dat het juist  verstandig is om terug te keren naar het publieke bestel (UWV). Als onafhankelijk specialist geeft Marjol hierover geregeld advisering aan Ondernemingsraden. Ondernemingsraden kunnen advies vragen over alle arbo- en verzuim gerelateerde zaken. 

Sensio biedt ook graag ondersteuning bij het oplossen van complexe verzuimdossiers en het in kaart brengen van de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor de werkgever en werknemer.

Vul het contactformulier in met een korte vermelding van de wensen of vraag. Sensio zal hier altijd op reageren en indien gewenst een offerte opstellen.